Skadetakst

Nå uhellet er ut, og det er snakk om en forsikringsskade, er det viktig at du får et riktig oppgjør. Et riktig oppgjør kan du få dersom takstmannen er helt nøytral.

Selvfølgelig kan man finne nøytrale takstmenn overalt, men det neste på kvalitetssikringslista å krysse av på er om den takstmannen du velger er byggekyndig. her spriker det nok ganske godt fra null bakgrunn fra byggfag til eksperter.

Tradisjonelt trengte ikke en takstmann å kunne noe som helst om bygg for å bli takstmann. Det var nok at han/hun lærte seg arealmåling, og at vedkommende kunne beskrive hva som er på overflater, i tillegge til å kjenne kvadratmeterprisen for området. Ingenting annet. Selvfølgelig hadde ikke takstmannen behov for teknisk byggkompetanse.

Etter alle konfliktene i bransjen vet man i dag hvor viktig det er. Når man tenker takstmann for skade, tenk BMTF-takstmann.