Kjøpe Bolig

I dagens marked kan det være litt bingo å kjøpe bolig. Forbrukerrådet har gått ut med at så mye som 20-25% av alle boligsalg havner i rettslig tvist.

Utfallet av tvisten vet man som regel ikke før man enten har kommet til et forlik, eller at en dommer har avgjort tvisten på et eller annet nivå i domstolene.

Hvem som har skylda for tvisten finnes det ingen sikre tall på. At selger holder tilbake informasjon, at kjøper ikke undersøker nøye nok, eller at selgerens takstmann ikke har gjort en grundig nok jobb.

Er det en eldre enebolig, kan det ofte lønne seg for kjøper å ha med en fagmann på visning. Så slipper man kanskje unna tvistene.

Kjøpt Bolig?

Har du kjøpt bolig de siste 5 årene, så kan det være en god idé å ta en full sjekk av boligen. Dette kan vi hjelpe deg med.

Dersom du har funnet feil eller mangler ved boligen som ikke var nevnt i tilstandsrapporten ved boligsalget, så bør du sjekke boligen. Da er det som regel flere feil.

Hvilke type feil kan det da være snakk om?

  • Det kan være målt feil antall kvadratmeter.
  • Det kan være fuktskader.
  • Det kan være sprekker i mur eller betong.
  • Det kan være høydeavvik på gulv.
  • Våtrom er ikke forskriftsmessig.
  • Ulovlige innredet rom.
  • Osv….